SPODZIEWANE SKUTKI SPOŁECZNE

Niezależnie od tego, czy będziemy kiedykol­wiek mieli jasne i precyzyjnie zdefiniowane od­powiedzi na temat prawa do tajemnicy i banku informacji, nie jest przedwczesna konkluzja, że masowe banki informacji mogą liczyć na wy­baczenie im ich win tylko tam, gdzie cel, które­mu służą, przedstawia większą wartość społecz­ną niż występujące równolegle niebezpieczeń­stwo. Tutaj, inaczej niż w związku z zagadnie­niami dostępu do systemu publicznych usług komputerowych i do społeczeństwa „bez czeku i gotówki”, gdzie oczekuje się, że jednostka do­chodzić będzie swych praw, może się okazać ko­nieczne wprowadzenie jakiejś formy ograniczo­nego koncesjonowania i nadzoru jako warunku założenia banku.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!