SPOŁECZNE SKUTKI

Aby ograniczyć szkodliwe społecznie skutki, konieczna jest „deklaracja praw” konsumenta w systemie publicznych usług komputerowych. Należy więc podjąć nie­zbędne kroki, aby zapewnić otwarty i sprawied­liwie zorganizowany dostęp do każdego wielkie­go krajowego systemu usług komputerowych („sprawiedliwy dostęp”). Informacje dostarczo­ne czytelnikowi przez system komputerowy winny w pełni i rzetelnie ujawniać istotę za­gadnienia, tak aby reakcja adresata mogła być rozumna („rzetelne ujawnienie”). Ogólnie rzecz biorąc, system usług komputerowych musi słu­żyć interesowi społecznemu („słuszny użytek”).Sprzedawca detaliczny mający bezpośredni dostęp do twego domu i oferujący swe towary, może być zadowolony z obrotów. Cóż jednak poczną setki lub tysiące innych osób współza­wodniczących o twój czas i pieniądze?

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!