SPRZECZNE STANOWISKO

Jego stanowisko w głosowaniu może być na­wet sprzeczne z działaniem, jakie by podjął, gdyby nie został wprowadzony w błąd pozor­nymi wynikami badań opinii publicznej. Dzieje się tak dlatego, że samo sformułowanie pytania może przesądzać odpowiedź. „Czy powinniśmy poddać się komunistom w Wietnamie?” i „czy powinniśmy zawrzeć pokój w Wietnamie?” — to dwa różne pytania, na które nawet ta sama osoba może udzielić różnych odpowiedzi. Tak więc system publicznych usług komputero­wych stwarza niebezpieczeństwo podejmowa­nia przedsięwzięć politycznych, gospodarczych i społecznych, które wydają się być zgodne z przekonaniami i opiniami społeczeństwa i po­zornie sprzyjają bezpośredniej demokracji, lecz w rzeczywistości pozostają bez związku, albo nawet są sprzeczne z prawdziwymi pragnienia­mi społeczeństwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!