SYSTEM IDENTYFIKACJI

Co więcej, posłu­gując się nawet systemem identyfikacji czcio­nek pisanych atramentem magnetycznym MICR (Magnetic ink character recognition), maleńkich magnetycznych cyfr obecnych dzisiaj u dołu niemal każdego amerykańskiego czeku, które umożliwiają elektroniczne przetwarzanie da­nych, zbliżamy się gwałtownie do granicy tej liczby pojedynczych czeków papierowych, któ­rymi mogą manipulować nasze banki. Urząd Rezerw Federalnych ocenia, że w cią­gu 1973 r. zrealizowano około 26 milionów in­dywidualnych czeków bankowych (w większo­ści przypadków sprawnie i efektywnie). Przy obecnym tempie wzrostu liczba ta ulegnie po­dwojeniu w ciągu następnej dekady i trzeba będzie wymyślić coś nowego, aby manipulować tą objętością papieru.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!