SYSTEM INFORMACYJNY

Amerykański Instytut Żelaza i Stali ogłosił swój system informacyjny dla klientów branży stalowniczej SCCS (Steel Customer Communi- cation System) obliczony na standaryzację no­menklatury wszystkich produktów stalowych, dzięki czemu odbiorcy zamawiając towar będą używali jednolitego nazewnictwa wyrobów. Na początku marca 1974 r. instytut ten opracował nowy kod w języku informatycznym dla zamó­wień dokonywanych za pośrednictwem kompu­tera, znany pod nazwą COMPORD, który tłu­maczy SCCS na język maszyny matematycznej. Przemysł spożywczy przyjął już tzw. Po­wszechny Kodeks Towarowy, posługujący się pionowymi paseczkami ozdobnymi, które iden­tyfikują trafiające na półki sklepów produkty oraz ich producentów. Chodzi tu o to, aby do końca 1975 r. niemal wszystkie pakowane fa­brycznie produkty żywnościowe były zaopa­trzone w symbole wydrukowane uprzednio przez producentów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!