SZWECKA USTAWA

Ustawa szwedzka, która stworzyła Komisję Kontroli Informacji daje tej instytucji szerokie kompetencje w zakresie regulowania i nadzoru nad funkcjonowaniem banków informacji, za­wierających jakiekolwiek dane o osobach fizy­cznych. Jest to prawdopodobnie pierwsze prawo wewnętrzne, ustanawiające taki organ rządowy mający na celu ochronę tajemnicy osobistej. W świetle „Ustawy o danych”, podpisanej przez zmarłego Króla Gustawa dnia 11 maja 1973 r., nikt nie ma prawa prowadzić lub orga­nizować rejestru zawierającego dane personal­ne, bez wyraźnego zezwolenia Komisji Kontroli Informacji. Chociaż rejestry mogą być zakłada­ne bez zgody wyrażonej przez króla lub Parla­ment (nie przez administrację lokalną), te właś­nie będą należały do największych banków in­formacji i nawet tutaj Komisja Kontroli Infor­macji ma poważne uprawnienia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!