TECHNICZNE ZJAWISKO

Zjawisko technicznego starzenia się przynaj­mniej niektórych spośród informatyków może być obrócone na korzyść społeczeństwa, jeśli tylko uzmysłowimy sobie zapotrzebowanie na wykształconych specjalistów przysposobionych do rozwiązywania spraw związanych z proble­mem: komputer a społeczeństwo. Trudno zna­leźć lepiej przygotowaną grupę, z której można by wybierać osoby zdolne kształcić społeczeń­stwo w sprawach informatyki, rekrutować in­formatyków dla kadry dydaktycznej i zarzą­dzającej uniwersytetami, dla instytucji fede­ralnych, stanowych, lokalnych i społecznych. Można by ich wykorzystać także do prowadze­nia szerokiej interdyscyplinarnej wymiany opi­nii z innymi specjalistami oraz z opinią publiczną. Są to przecież funkcje niezbędne dla wła­ściwego zrozumienia roli i kontrolowania pracy komputera w interesie ludzkości. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!