TEN PUNKT WIDZENIA

Ten punkt widzenia może ulec zmianie. Sędzio­wie Powell i Blackmun podzielili stanowisko większości w tej sprawie, ale krótka i aprobu­jąca opinia sędziego Powella wskazuje, że w in­nych okolicznościach mogliby oni głosować ina­czej. Ta ostatnia opinia aprobuje obowiązek in­formowania władz o krajowych transakcjach bankowych wartości równej lub przekraczającej 10 000 dolarów, lecz nie znajduje zastosowania wówczas, gdyby cyfra ta uległa takiemu obni­żeniu, aby ogarnąć wielkie ilości małych wpłat i wypłat z rachunków bankowych. Sędzia Po­well stwierdził: Transakcje finansowe mogą wiele ujawniać na te­mat działalności, powiązań i przekonań człowieka. W pewnym punkcie, wtargnięcie władzy na te obszary mogłoby kolidować z prawnie uzasadnionymi oczeki­waniami, że dziedziny te objęte są przywilejem tajem­nicy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!