TRANSAKCJE BANKOWE

Ponieważ transakcje bankowe danego człowieka do­starczają dostatecznie precyzyjnej relacji o jego re- ligii, ideologii, opinii i zainteresowaniach, zarządzenie przewidujące uczynienie ich automatycznie dostępny­mi dla wszystkich federalnych instytucji śledczych, jest próbą rozwiązania problemu przy użyciu kowal­skiego młota, gdy tymczasem załatwić go można jedy­nie przy pomocy delikatnego skalpela. Tam, gdzie w grę wchodzą podstawowe prawa jednostki, jak to ma miejsce tutaj, gdy rząd uzyskuje szeroki dostęp do czyichś przekonań, idei, działalności politycznej, re­ligijnej, zainteresowań kulturalnych itp. — ustawa po­winna być interpretowana „ścieśniająco”, tak aby za­radzić określonemu niebezpieczeństwu (Cantwell v. Connecticut, 310 U. S. 296, 307).Chociaż znaczenie opinii Sądu Najwyższego w sprawie Starka jest ograniczone ze względu na swe aspekty proceduralne, ton stanowiska większości wyraźnie wskazuje na to, że Sąd uznał, iż korzyści płynące z ujawnienia infor­macji dla ścigania przestępstw kryminalnych przeważają nad względami ochrony tajemnicy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!