TRUDNY WYBÓR

Niezależnie od tego, jak trudny może być wybór, opracowanie i przyjęcie norm technicz­nych dla skomputeryzowanego systemu marke­tingu jest realne i w istocie rzeczy jest już dla nas sprawą konieczności ekonomicznej, chociaż obecnie rozstrzygają o tym raczej interesy pry­watne niż interesy społeczeństwa. W przeci­wieństwie do wspomnianych wyżej indywidual­nych usiłowań stowarzyszenia, w roku 1972 w rezultacie długich badań i studiów, dwie nie­zależne instytucje, a mianowicie Stowarzyszenie Bankierów Amerykańskich (ABA) i Międzyna­rodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego (IATA), przyjęły wzorcowy kształt dla taśmy magnetycznej na odwrocie karty kredytowej. Chociaż ich decyzja nie ma autorytetu rządo­wego i każdy może opracować jakąś alternaty­wę, istnieją szanse, że w odpowiednim czasie propozycja ta stanie się de facto normą tech­niczną, którą wszyscy będą musieli naśladować, (Dotyczy to także standardów NRMA i innych organizacji, jeśli będą one szeroko stosowane).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!