TWORZONA SZTUKA

Sztuka tworzona przy użyciu komputera jest zatem podobna do drzeworytu odbitego za pomocą sporządzonej przez czło­wieka drewnianej matrycy, a zatem powinna być dokładnie tak samo traktowana.Chociaż taka będzie prawdopodobnie odpo­wiedź, gdy problem ten stanie się w końcu przedmiotem zainteresowania, nawet w tej dziedzinie istnieje wiele pytań. W jedynej opi­nii, wydanej w związku z zagadnieniem doty­czącym głównie przemysłu komputerowego, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł, że pewien szczególny rodzaj oprogramowania nie został objęty przez obowiązujące ustawo­dawstwo patentowe. Oczywiście większość dzieł sztuki jest objęta prawem autorskim, a nie patentowym, precedens dotyczy więc tylko tej ostatniej formy ochrony.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!