TYPY ZACHOWAŃ

Mimo że opisane typy zacho­wań mogą wydawać się laikowi niezrozumiałe ezoteryczne, praca Parkera sugeruje, iż zapo­bieganie im nie powinno być tak trudne jak w odniesieniu do przestępczości „białych koł­nierzyków” (white-collar crime), przypadków skąpstwa, działania w afekcie lub w wyniku uprzedzenia. Z chwilą, gdy te możliwości zosta­ną dostrzeżone, okaże się, iż wbudowanie urzą­dzeń zabezpieczających bezpośrednio w samym komputerze nie jest aż tak trudne i można je zrealizować przy aktualnym stanie techniki. Np. każda nieoczekiwanie duża wypłata lub niezwykłe rozporządzenie wkładami mogą być sygnalizowane i zatrzymane do chwili uzyska­nia potwierdzenia; podobnie rzecz się ma z in­nymi, szczególnego typu transakcjami.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!