UCHYLONE ORZECZENIE

Ostatecznie 3 marca 1970 r. Sąd Najwyższy uchylił orze­czenia dwóch sądów niższej instancji i skiero­wał sprawę z powrotem do sądu w Minneapolis celem wszczęcia od nowa długiego postępowania wyjaśniającego, poprzedzającego rozprawę oraz dla prowadzenia samej rozprawy na temat istotnych kwestii spornych, po której zakończe­niu strona przegrywająca zainicjowałaby nie­wątpliwie od nowa proces rewizyjny. Od tego czasu upłynęły już trzy lata. Precedens ADAPSO contra Comptroller w Sądzie Najwyższym jest przytaczany często przez prawników jako przełomowe orzeczenie, rozszerzające pojęcie, komu przysługuje „czyn­na legitymacja procesowa”. Nabrało ono spe­cjalnego znaczenia w sprawach sądowych do­tyczących ochrony środowiska, gdzie skarżący­mi stronami są osoby fizyczne lub organizacje bardzo luźno związane ze sprawą będącą przed­miotem sporu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!