UDZIAŁ W KAMPANIACH

Kandy­daci biorący udział w kampaniach politycznych będą mieli nadal prawo do sprawiedliwego ko­rzystania przynajmniej z radia i telewizji. W mysi ogólnej zasady obowiązującego obecnie prawa antytrustowego, monopoliście — inaczej niz zwykłemu byznesmenowi — nie wolno od­mowie zawarcia z kimkolwiek transakcji han­dlowej w celu utrwalenia lub wzmocnienia swej pozycji gospodarczej. Pokrewne w istocie sformułowanie tej samej zasady głosi, że ci, torzy sprawują kontrolę nad pewnym ważnym urzą zeniem, muszą udostępnić je wszystkim uczestnikom obrotu handlowego na sprawiedli­wych i niedyskryminacyjnych warunkach. Dzi­siaj me można pozbawić nikogo prawa do naj­rozmaitszych innych korzyści w oparciu o kry­terium rasy płci lub innej charakterystycznej cechy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!