UŁATWIENIE SYSTEMU

Pochodzący z wyboru reprezentanci nie potrze­bują już dłużej zgadywać pragnień swych wy­borców, gdyż mogą otrzymywać szybkie infor­macje na temat opinii i preferencji od każdego, kto pragnie wyrazić swe zdanie.Komputer nie stanowi panaceum i istnieje jakaś granica określająca, w jakim zakresie na­wet najlepiej poinformowana opinia publiczna powinna być upoważniona do kontrolowania złożonych zagadnień polityki państwowej.Niewątpliwie jednak w ten sposób można ułatwić stworzenie systemu demokratycznego, zapewniającego skuteczniejszy udział obywateli w sprawowaniu władzy, lecz — i znów mamy tu do czynienia z „ale”, które towarzyszy każ­demu rokującemu nadzieje zastosowaniu kom­putera — korzyści tych nie można osiągnąć bez ryzyka i kosztów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!