UTRWALONE SŁOWA

Uprzednio zgodzono się, że nagranie dyskusji byłoby cen­ne dla przyszłych badań i analiz. Mimo to, kie­dy jeden z uczestników zaczął składać sprawo­zdanie, poprosił na wstępie, by magnetofon zo­stał wyłączony. Jego raport był niewątpliwie najbardziej ze wszystkich szczegółowy i kon­kretny, nic więc dziwnego, że jego prośba spo­wodowała, iż zainteresowani musieli robić ob­szerne, lecz z konieczności — mniej niż kom­pletne — notatki.Dyskutant nie wyrażał zaniepokojenia tym, że nagranie mogło zostać opublikowane, stać się przedmiotem nadużyć lub wpaść w nieod­powiednie ręce; to nie wchodziło w rachubę w żadnym wypadku. Nie te motywy były przy­czyną jego prośby. Po prostu wiedząc, że każde słowo, każda intonacja głosu zostałyby utrwa­lone, nie mógłby przemawiać tak swobodnie, jak zazwyczaj.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!