UWZGLĘDNIONE ROZMIARY

Uwzględniając ogrom­ne rozmiary zarzucanego oszustwa i wielką licz­bę świadków w sprawie, nieuniknione było, że niektórzy z nich będą starali się zmienić swo­je zeznania podczas rozprawy. Gdyby nagry­wanie było wykluczone, oznaczałoby to „poje­dynek na przysięgi” między świadkiem a prze­słuchującym, ilekroć zeznanie świadka pozosta­wałoby w poważnej sprzeczności z jego oświad­czeniem złożonym przed pro-rozprawą. Jest to zawsze najbardziej niekorzystny typ postępo­wania sądowego, ponieważ wprowadza dodatko­we, nie związane z głównym przedmiotem roz­prawy zagadnienie motywów, nastawienia i wiarygodności osoby przesłuchującej. Ława przysięgłych może jej po prostu nie dać wiary.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!