UZASADNIENIE SĄDU

Uzasadnienie sądu pierwszej instancji w spra­wie Starka i rozstrzygnięcia komitetu izby ad­wokackiej zakładają, że sfera intymności jest pojmowana w znacznej mierze subiektywnie. Zależy ona od odpowiedzi na pytanie, czego — rozsądnie rzecz oceniając — jednostka może oczekiwać od prawa w świetle istotnych dla sprawy kryteriów społecznych. Czy ma ona uzasadnione prawo sądzić, że poza wyjątkowy­mi okolicznościami, jej czeki nie będą przed­miotem dochodzeń, że jej rozmowy nie są na­grywane, że jej telefon nie jest na podsłuchu, poza sytuacjami, gdy następuje to zgodnie z na­kazem sądowym, u podstaw którego leżą wy­starczające dowody, że popełniła ona poważne przestępstwo? Jeśli przypuszczenia jednostki są w tym względzie uzasadnione, to prawo powin­no zabraniać ujawnienia tych informacji. Wy­mogi takie nie są w żadnej mierze zadowalające, ale stanowią zapewne najlepszy probierz, jakim w tej chwili dysponujemy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!