UZDOLNIENIA I SUKCESY

Uzdolnienia i sukcesy mają ogromne znacze­nie dla młodych ludzi przebywających w dzi­siejszym, ogarniętym współzawodnictwem, śro­dowisku uniwersyteckim. Kilka punktów w dół lub w górę podczas egzaminu może decydować czy dobrze zapowiadający się lekarz bądź praw­nik uzyska uprawnienia zawodowe, czy też nie. Błąd w zaprogramowaniu komputera mógłby wpłynąć na nieznaczne podwyższenie lub ob-niżenie wyników testu dla określonej kategorii studentów, albo w odniesieniu do jednej lub kilku wybranych instytucji. Mogłoby to być spowodowane po prostu niewłaściwym przepro­wadzeniem zabiegu usuwania błędów w pro­gramie maszyny cyfrowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!