UZYSKANIE ODSZKODOWANIA

Szanse uzyskania odszkodowania na podstawie tej ustawy są na tyle odległe, a wysokość wynagrodzenia szkody tak znikoma, że cywilne środki prawne wyrów­nania uszczerbku w praktyce nie istnieją […] Według posiadanych przez nas informacji, ani jeden dolar odszkodowania nie został nigdy przyznany na drodze sądowej powodowi w spo­rze cywilnym wniesionym na podstawie FCRA.” Feldman oświadczył, iż przepis ustawy federalnej o zwalczaniu nierzetelnych ofert kredytowych (Truth in Lending Act), ustana­wiający minimalną granicę odpowiedzialności na sumę 100 dolarów, zapewnił wysoki stopień przestrzegania tego prawa. Podkreślił on z na­ciskiem, że podobny wymóg, który miałby za­stosowanie tylko do powództw wszczętych przez osoby fizyczne, ułatwiłby egzekwowanie przepisów tej ustawy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!