UŻYTKOWANIE SYSTEMU

To jest właśnie użytkowanie systemu informatycznego, które wywiera najbardziej bezpośredni i indywidual­ny wpływ na nasze życie. Chodzi tu o użytko­wanie, do którego kontroli społeczeństwo jest niemal ex definitione najgorzej przygotowane. Z tego względu określenie „przedsiębiorstwo usług publicznych” może być uznane za szcze­gólnie adekwatne, ponieważ poza użytecznością społeczną zawiera ono drugie skojarzenie: im­plikuje konieczność administracyjnej regulacji. Chociaż specjaliści-informatycy używając wy­rażenia „system publicznych usług komputero­wych” nie zaproponowali dotąd wyraźnie takiej kontroli,^ wyrażają oni być może podświadomie taki właśnie postulat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!