W IDENTYCZNY SPOSÓB

kolei hurtownik mo­że postępować w zupełnie identyczny sposób, wysyłając automatycznie elektroniczny sygnał do swego dostawcy (producenta) w momencie, gdy poziom jego zapasów spadnie poniżej pew­nej, z góry zaprogramowanej wielkości. W koń­cu również producent może podobnie zorgani­zować swoją działalność tak, aby wydawać automatyczne polecenia odpowiednim wydzia­łom produkcyjnym w chwili, gdy jego wła­sne zapasy spadną poniżej pewnego poziomu. Stosując skomputeryzowane techniki wytwa­rzania, możliwe jest nawet produkowanie koszul na zamówienie, zgodnie z instrukcjami, przy użyciu maszyn kontrolowanych numerycznie, co sprowadzi tym samym do minimum ludzki wysiłek.Wszystko to jest naturalnie niesłychanie wy­dajne. Oznacza bowiem, że sklep będzie miał pod ręką w danym momencie to, czego pragnie klient, nie tracąc zatem żadnej okazji sprzeda­ży.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!