W KAŻDYM WYPADKU

W każdym przypadku niezapłacenia rachun­ku przez klienta należność jest przenoszona i dodawana do następnego rachunku. Jeżeli ko­lejny rachunek nie zostanie uregulowany z upływem piątego dnia po wyznaczonym ter­minie i suma zaległości wyniesie 20 dolarów lub więcej, wysyła się klientowi ostrzeżenie zerwania umowy (ostrzeżenie o „zamknięciu kurka” — identycznie jak moje OSTRZEŻE­NIE WYŁĄCZENIA DOPŁYWU GAZU). Po­stępowanie, przeciwko któremu wniesiono skargę, miało miejsce na następnym etapie, przeze mnie szczęśliwie nigdy nie osiągniętym: jeżeli zapłata nie była uiszczona w ciągu 5 dni po wydaniu ostrzeżenia o zamknięciu kurka, pracownik firmy zjawiał się w mieszkaniu i przerywał dopływ gazu. Chociaż był on upo­ważniony do przedłużenia terminu, w czasie którego można było uiścić opłatę, nie miał żad­nego obowiązku informować zainteresowanych, że przyszedł właśnie przerwać dostawę gazu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!