W OBECNEJ CHWILI

Jed­nak niestety do chwili obecnej Federalny Urząd Komunikacji FCC jest jedyną instytucją, która dostrzegła problem, chociaż ogłoszenie Federal­nego Urzędu Rezerw FRB z końca 1973 r., za­chęcające do składania uwag dotyczących „spo­łeczeństwa bez czeku i gotówki”, stanowi bu­dzący nadzieję sygnał, że organ ten, być może, bada sprawę. Niewielu natomiast specjalistów z zakresu prawa antytrustowego wydaje się uznawać istnienie spornego zagadnienia. Tutaj, podobnie jak i gdzie indziej, mnożą się stale dowody, że naprawdę potrzebne jest społeczne zrozumienie tego, co czyni komputer, oraz konsekwencji jego funkcjonowania. Dzięki tak wspaniałym obietnicom, jakie oferuje nam komputer w dziedzinie lotów na księżyc i pla­nety oraz likwidacji chorób i ubóstwa, znaleź­liśmy się w pewnego rodzaju narkotycznym śnie, nieświadomi tego, że ceną za to może być tradycyjna swoboda ekonomiczna.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!