W ODWROTNEJ SYTUACJI

W odwrotnej sytuacji, gdy „wartość” mierzona będzie liczbą kopii, jak to dzieje się zwykle z innymi produktami, posiadacz komputera może wykonać natychmiast milion reprodukcji. Niemal każdy tradycyjny test lub analiza wy­kazują podobne wady. Naprawdę, jeśli problem software zbyt się rozrośnie, instrukcje będą mo­gły być magazynowane w na pół trwałej pa­mięci samego komputera. (Określa się to jako firmware, czyli produkt, który posiada cechy zarówno hardware, jak i software.)Wszystkie dotychczasowe argumenty nie zo­stały wysunięte po to, by twierdzić, że oprogramowanie nie powinno podlegać opodatko­waniu, lecz aby podkreślić konieczność pu­blicznego rozważenia i przedyskutowania pod­stawowych zjawisk ekonomicznych i społecz­nych występujących przy rozwiązywaniu za­gadnień dotyczących tego nowego i absolutnie bezprecedensowego tworu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!