W PRZEMYŚLE KOMPUTEROWYM

Wykształcanie współ­czesnego prawa antytrustowego sięga czasów uchwalenia ustawy Shermana w 1890 r. Nie­które spośród naszych precedensów antytrusto­wych pochodzą z jeszcze wcześniejszych dni common-law, a mimo to nie mamy jeszcze jas­ności w wielu dziedzinach, łącznie z tymi, które dotyczą wzajemności i wzajemnego marketingu (cross-marketing). Przemysł komputerowy ma nawet swój własny, daleko bardziej aktualny, niemal z ostatniej chwili przykład zwłoki sę­dziowskiej. Stowarzyszenie przemysłu usług komputero­wych, Zjednoczenie Organizacji Usług Prze­twarzania Danych (ADAPSO), borykało się z za­gadnieniem marketingu produkcji ubocznej przez dziesięć lat, lecz jego wysiłki zaczynają właśnie dopiero teraz przynosić owoce w związ­ku z uznaniem problemu „efektu powiązania transakcji” i takimi decyzjami administracyj­nymi, jak ograniczenia w zakresie „marketingu ubocznej produkcji” usług komputerowych na­łożone przez Federalną Komisję Komunikacji (FCC) na przedsiębiorstwa łączności podległe nadzorowi administracji federalnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!