W SPRAWIE BANKU INFORMACJI

Te instrumenty poznania, jakkolwiek mogą być po­mocne, nie obejmują kluczowych obszarów konfliktów społecznych występujących w dwu­dziestym wieku i tych, które wystąpią w przy­szłości.Analiza zagadnień związanych z bankiem in­formacji pomija zbyt często decydujący, cen­tralny problem zagrożenia wolności, stworzony przez samo istnienie informacji. W zamian koncentruje ona uwagę na:kontroli niekompletnych lub niedokład­nych informacji, przy wyłączeniu informacji ścisłej; kontroli informacji dotyczących indywi­dualnych osób zamiast informacji generalnych (data-in-gross);kontroli informacji uzyskanych potajem­nie, w odróżnieniu od tych, które otrzymane są w rezultacie dobrowolnego ujawnienia;kontroli informacji, która jest subiektyw­na i ma charakter opinii, zamiast informacji obiektywnej i dotyczącej rzeczywistości; kontroli informacji w kartotekach rządo­wych banków informacji w przeciwieństwie do tych, które pozostają w rękach prywatnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!