W ŚWIETLE OCZEKIWAŃ

W świetle oczekiwań społeczeństwa amerykańskie­go rachunki bankowe mieszczą się w tej kategorii, albowiem odzwierciedlają one nie tylko ogólną sytua­cję finansową pewnej osoby, lecz także jej aktywa i pasywa, sposób życia, jej rodzinę i zaangażowanie w sprawach publicznych.Podobnie wyraził swe odrębne zdanie sędzia Marshall:„Klient banku wystawiwszy lub złożywszy czek do depozytu żywi uzasadnioną nadzieję, że jego czek bę­dzie badany tylko w celach bankowych”. Wszystko wydaje się przemawiać za stanowi­skiem zajętym przez Sąd Okręgowy i pozwala przypuszczać, że pewnego dnia może dojść do wyroku przy stosunku głosów 5 : 4 na korzyść tego poglądu, nawet przy tym samym składzie Sądu Najwyższego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!