W ŚWIETLE PLANÓW

W świetle obecnych planów i mimo istnienia kilku dostępnych publicznie stacji końcowych, wydaje się prawdopodobne, że LEXIS w ciągu pierwszych kilku lat funkcjonowania będzie dostępny przede wszystkim dla dużych firm, które obsługują elitę (establishment), czyli bo­gate zrzeszenia i bogatych klientów indywidu­alnych. Niezależnie od tego, jakie będą osta­teczne skutki tego procesu, a można mieć na­dzieję, że przyniesie on obniżenie kosztów oraz podniesienie jakości dostępnej wszystkim ob­sługi prawnej — co najmniej krótkotrwałe skutki wprowadzenia LEXIS’a (zakładając jego sukces) mogą zwiększyć, nie zaś ograniczyć, nierówności w zakresie obsługi prawnej bied­nych i bogatych, elity i upośledzonych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!