W WIĘKSZOŚCI SPRAW

W większości spraw decyzje będą za­pewne względnie łatwe: albo oczywiście większa i niepodważalna będzie wartość informacji, albo zbyt wielki uszczerbek płynący z ich gro­madzenia. Po zbadaniu i rozstrzygnięciu dużej liczby trudnych spraw zaczniemy głębiej rozu­mieć problem i tworzyć system praw, który do­starczy bardziej precyzyjnych kryteriów. Wte­dy system bezpośredniej kontroli administra­cyjnej może być zarzucony. W celu wyelimino­wania szkodliwej społecznie akumulacji i wy­korzystywania danych banku informacji, wykształcimy w końcu z pewnością coś takiego, co można nazwać rozwiniętą formą ochrony prawnej na podstawie piątej poprawki do Kon­stytucji i surowych przepisów chroniących przed bezprawnym wykorzystywaniem i nad­używaniem danych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!