W WIELU INNYCH DZIEDZINACH

Podobnie, jak w wielu innych dziedzinach, kluczem do kontroli sieci komputerowej jest uzmysłowienie sobie poważnych następstw awarii systemu oraz przekonanie, że może to być rezultatem umyślnego, przypadkowego lub nieuchronnego błędu. Kiedy ten stopień świa­domości zostanie osiągnięty, specjaliści-infor- matycy, odpowiedzialni za zabezpieczenie sieci na wypadek awarii, zaproponują z pewnością inne, znacznie bardziej nowoczesne środki za­radcze. Niewątpliwie jedna z reguł powinna określać wzajemne powiązanie minimalnej licz­by jednostek koniecznych dla uzyskania pożą­danego celu. Równocześnie należałoby przyjąć ogólną regułę, w myśl której ujemne konsek­wencje każdego potencjalnego zagrożenia mu­szą być znacznie mniejsze niż oczywiste ko­rzyści wynikające z sieci wzajemnych powią­zań.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!