WBREW INNYM

Wbrew temu, co niektórzy laicy uważają za nieomylność, systemy informatyczne napraw­dę robią błędy, czy to ze względu na błędne wprowadzenie danych wyjściowych albo trud­ną do wykrycia wadę programu (programming bug), świadome zaniedbanie lub przestępstwo, czy też wreszcie — w bardzo nielicznych przy­padkach — nawet z tej przyczyny, że odrobi­na kurzu uniemożliwia czujnikom zarejestro­wanie dziurki w perforowanej karcie. Często­tliwość błędu komputera stanowić może nie- . wielki ułamek w zestawieniu z częstotliwością błędu człowieka, ale tryliony i więcej wchodzą­cych tu w grę operacji obliczeniowych powo­dują nieuchronnie wystarczającą liczbę pomy­łek, aby wymagać ich skorygowania, jako częś­ci systematycznie prowadzonej działalności handlowej. Ta część operacji winna być tak zorganizowana, aby uwzględniała zarówno ludzką ocenę, jak i dobrą wolę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!