WIĘKSZOŚĆ SPRAW

Czy można sobie wyobrazić, aby ktoś oferował bankom magnetyczne urządzenie kodujące, któ­re będzie drukowało cyfry magnetyczne na cze­kach w innym miejscu i o innych rozmiarach niż te, które zawierają obecnie czeki typu MI CR? Niestety, rząd pozostawił większość spraw związanych z opracowaniem norm technicznych w rękach przemysłu prywatnego i takich orga­nizacji, jak ABA, ANSI (Amerykański Instytut Krajowych Norm Technicznych), IATA, NRMA Instytut Stalowy. Prawdę mówiąc, pod wielo­ma względami,’rozmiary i wiodąca rola IBM w przemyśle komputerowym jest tego rodzaju, że wyniki prac rozwojowych tej korporacji za­równo w dziedzinie hardware jak i software przybierają postać „norm technicznych”, które inni naśladują. (Faktu, że wytwory IBM stają się de facto normami technicznymi, nie powin­no się utożsamiać z przedstawionym wyżej, świadomym procesem normalizacji ze względu na wchodzące tu w grę konsekwencje prawne, chociaż konsekwencje ekonomiczne są pod wie­loma względami identyczne).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!