WIELE PRECEDENSÓW

Jeżeli nadal precedensów jest zbyt wiele, może ogra­niczyć poszukiwania do spraw w Sądzie Naj­wyższym swego stanu albo do spraw, w któ­rych przyznano odszkodowanie powyżej 10 000 dolarów albo, uzasadnionych już przez określo­nego sędziego, przed którym toczyć się będzie aktualny spór. Jeżeli prawnik chce uzyskać drukowaną kopię wyników swych poszukiwań, naciska guzik i zapis na ekranie zostaje auto­matycznie przedrukowany.LEXIS pozwala na pewne typy badań, któ­rych prowadzenie za pomocą obecnych metod jest zwykle niepraktyczne. Niemal za naciśnię­ciem guzika można zebrać wszystkie preceden­sy dotyczące określonej choroby lub szkody, mimo że w przeszłości nie istniała żadna tego rodzaju klasyfikacja.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!