WIELE ZA WCZEŚNIE

Mimo niedostateczności dotychczasowych studiów dotyczących prawa do tajemnicy życia prywatnego, dysponujemy w tej dziedzinie przynajmniej pewnym doświad­czeniem, mogącym stanowić przedmiot testów badań; istnieją tu również projekty reform, które można poddawać ocenie i krytyce. Nie­szczęście polega na tym, że w wielu innych, ważnych dziedzinach, gdzie komputer wywołuje reperkusje społeczne, nie dysponujemy w zasa­dzie niczym.Jest jeszcze o wiele za wcześnie, aby można było udzielić konkretnych, szczegółowych i osta­tecznych odpowiedzi w kwestiach, które stwa­rza bank informacji. Zapewne nigdy nie osiąg­niemy precyzyjnych definicji i norm prawnych, gdyż liczne wchodzące tu w grę punkty widze­nie są przekonywające, a równocześnie, czasami, pozostają ze sobą w jaskrawej sprzeczności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!