WIZERUNEK WŁASNY CZŁOWIEKA

Zupełnie możliwe, że kiedyś w przyszłości okaże się, iż najdonioślejszy i podstawowy, a równocześnie najtrudniejszy do wyrażenia wpływ komputera ujawni się w wyobrażeniach ludzkości o sobie samej w skali „mikro” i „ma­kro”. Komputerowy „makro-wizerunek”, uka- żujący, czym jesteśmy i co znaczymy, może nas skłonić do refleksji, czy jesteśmy czymś więcej niż zwierzętami, czy rzeczywiście istnie­je jakiś bóg i czym jest ludzkość. Natomiast otrzymany w ten sam sposób nasz indywidual­ny „mikro-wizerunek” może różnić się znacz­nie od obecnych wyobrażeń. Jeżeli będzie to dla nas obraz nieprzyjemny, może mieć druz­gocące konsekwencje psychologiczne.Odkrycie Kopernika, że Ziemia nie jest cen­trum Wszechświata i teoria Darwina utrzymu­jąca, że „małpa jest przodkiem człowieka”  zmieniły w ostatecznym rezultacie radykalnie życie ludzkie na naszej planecie. Jeszcze bar­dziej dramatyczne konsekwencje mogą wynik­nąć, gdy okaże się, że komputer ma zdolność odtwarzania wysiłków umysłowych człowieka.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!