WOLNOŚĆ PRASY I SŁOWA

Wolność prasy, wolność słowa, prawo do pu­blicznych zgromadzeń, przywilej przeciwko sa- mooskarżeniu, prawo chroniące przed nieuza­sadnionymi rewizjami i zajęciem mienia, rze­telny proces, kompetencje policji oraz wiele in­nych przepisów konstytucyjnych cytowanych jest przez jedną lub przez drugą stronę w spo­rach dotyczących praw obywatelskich. To, w ja­ki sposób ktoś waży na szali sprzeczne interesy może okazać się zależne od tego, czyje interesy wchodzą tu w grę. Chociaż problem tajemnicy życia prywatnego jednostki towarzyszy nam od wielu lat, istnieje minimalna ilość norm definiujących right of privacy bardziej szczegółowo. Wbrew temu, co sądzą niektórzy ludzie, nie wszystkie np. rewi­zje dokonywane bez nakazu kompetentnego or­ganu są niedopuszczalne, jak również nie wszy­stkie tajne nagrania rozmów telefonicznych są bezprawne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!