WPŁYW KOMPUTERA NA SPOŁECZEŃSTWO

W roku 1972 skończył się harwardzki „Pro­gram o Nauce i Technice”, którego jednym z ce­lów było zainicjowanie studiów nad wpływem komputera na społeczeństwo. W końcu 1972 r. „poszedł do lamusa” Wydział ds. Komputerów przy Krajowej Akademii Nauk, który niewiele wprawdzie osiągnął, ale dysponował przynaj­mniej portfelem do rozwinięcia działalności. Poza Sekcją Badań nad Wpływem Komputera na Społeczeństwo przy Krajowej Akademii Nauk, nie zorganizowano, a nawet nie propo­nuje się niczego nowego w miejsce tych insty­tucji. Przywiązywanie z reguły mniejszej wagi do podstawowych badań naukowych przez ad­ministrację Nixona i ograniczenia w finanso­waniu tego typu przedsięwzięć nie stwarzały nadziei na poprawę sytuacji w tej dziedzinie. Niewiele też da wyjaśnienie, że niektóre z tych posunięć można usprawiedliwić istnieniem in­nych, priorytetowych zadań ekonomicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!