WSPOMAGAJĄCE PRAWO

Niewątpliwie po części z tego powodu Nowy Jork wydał ostat­nio prawo wymagające od pewnych wierzycieli dostarczania szybkiej i konkretnej odpowiedzi na skargi, co najmniej przed przekazaniem niekorzystnych informacji kredytowych insty­tucjom udzielającym pożyczek.  Moja sekretarka ma za sobą własną długą batalię z komputerem firmy Con Ed. Również i ona otrzymała jeden z tych formularzy. Tak przyjemnie było widzieć jej zadowolenie pły­nące z przekonania, że w końcu mogłaby zna­leźć kogoś, kto mógłby odpowiedzieć na jej ciągłe prośby o sprostowanie rachunku — iż nie miałem serca powiedzieć jej, że wspomnia­na ustawa nie ma tu zastosowania.W porównaniu z niektórymi innymi proble­mami wyłonionymi przez komputer, frustracja jakiej wydają się nieuchronnie doświadczać ludzie mający do czynienia z komputerem ob­sługującym ich rachunki bankowe, karty kre­dytowe, telefony, inne użyteczne urządzenia i rachunki sklepowe — może być tylko drob­nym utrapieniem odzwierciedlającym właśnie jedno ze zjawisk typowych dla współczesnego życia. Jednak, gdy komputer stanie się wszech­obecny, co niewątpliwie nastąpi, ów obszar niepokoju będzie rozszerzał się równolegle.

 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!