WYBÓR ARTYKUŁÓW

Wybór pada na artykuły, które: omawiają zagadnienia nie relacjonowane w „New York Times”,dostarczają więcej szczegółów,omawiają zagadnienia z innego punktu widzenia,dostarczają tematów o poważnej wartości badawczej, niedostępnych na innej drodze.Planuje się również włączenie innych czaso­pism i wyjście nawet poza początkowe 65 pe­riodyków, jeśli byłoby to uzasadnione zaintere­sowaniem przyszłych prenumeratorów.Usługi handlowe są oferowane po cenach, których wielkość zależy od czasu i zakresu ko­rzystania. Jeśli będzie to przedsięwzięcie tak udane, jak przewiduje „New York Times”, istnieją poważne szanse, aby wiele, a być może większość gazet, a nadto bibliotek, agencji rzą­dowych, przedsiębiorstw handlowych itp., za­częła zdawać się raczej na tę instytucję, rezy­gnując z bardziej kosztownej i mniej zadowa­lającej alternatywy utrzymywania własnych archiwów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!