WYKORZYSTANIE KOMPUTERA

Używa się go także do okre­ślenia sposobu wykorzystania komputera przez urzędników, sekretarki i w ogóle przez personel złożony z niespecjalistów, którzy porozumiewa­ją się z komputerem przy pomocy końcowej stacji przekaźnikowej, tj. urządzenia przypomi­nającego maszynę do pisania. Użytkownicy ci nie -potrzebują wiedzieć wiele więcej na temat operacji komputerowej aniżeli o odbiorniku ra­diowym lub telewizyjnym, który uruchamiają w podobny sposób. Ta druga kategoria zastoso­wań systemu przez ludzi nie będących specja­listami w dziedzinie informatyki ma związek z omawianym problemem i w tym znaczeniu używam określenia „system publicznych usług komputerowych” .

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!