WYPOSAŻONA MASZYNA

Dopiero maszyna wyposażona w program ożywia się i zaczyna wytwarzać swój produkt wyjściowy (output). Programy dla komputerów to dziedzina gospo­darki, reprezentująca wiele miliardów dola­rów. Gdy nastąpi pełne jej oderwanie od ope­racji producentów zintegrowanych systemów („zerwanie więzów”), może ona znacznie prze­kroczyć 10 miliardów dolarów rocznie i „prze­rosnąć” przemysł produkujący urządzenia fi­zyczne komputera (hardware). Właśnie w dzie­dzinie programowania należy się najprawdo­podobniej spodziewać przyszłego przełomu w informatyce, który pozwoli porozumiewać się człowiekowi z komputerem przy użyciu czegoś dużo bardziej zbliżanego do zwykłego języka pisanego niż obecnie opłacalny ekonomicznie ję­zyk maszyny, a także upraszczającego komuni­kację przy użyciu środków audiowizualnych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!