WZGLĄD NA CHARAKTER

Jednakże, być może ze względu na charakter zadań Komitetu, nawet i tutaj bardzo konkretne i szczegółowe proce­dury zaproponowane w tym znakomitym ra­porcie, koncentrują uwagę na ochronie infor­macji umożliwiających zidentyfikowanie jed­nostki. Troska o informacje badawcze i staty­styczne polega w głównej mierze tylko na tym, aby uczynić je dostępne dla konkurencyjnych analiz.Rozróżnienie to nie ratuje sytuacji. Informa­cje generalne mogą oddziaływać na jednostkę w tym samym niemal stopniu, jak jego własna kartoteka personalna lub kredytowa. Prawdę mówiąc, ich piętnujący i stereotypotwórczy efekt wydaje się w pewnej mierze bardziej przykry i niesprawiedliwy niż informacji indy­widualnych, skoro jednostka ma tak znikomy wpływ na ich powstanie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!