WZGLĄD NA OKOLICZNOŚĆ

Problem ten powstaje ze wzglę­du na okoliczność, iż banki wykazują skłonność do korzystania ze znacznych rozmiarów potęgi monopo­listycznej na rynkach lokalnych. Potęga taka opiera się na sporej liczbie przesłanek.Prawo chroni banki zarówno przed swobodnym do­stępem na rynek potencjalnych konkurentów, jak i przed nieograniczoną konkurencją.Banki mają także przewagę nad kredytobiorcami, ponieważ umowa kredytowa wykazuje pewną stabil­ność, przy czym większość zaciągających pożyczkę ma w istocie małe możliwości znalezienia innego wierzy­ciela, a ponadto tego rodzaju stosunek wymaga znacz­nego ujawnienia poufnych wewnętrznych informacji handlowych, koniecznych dla oceny możliwości udzie­lenia kredytu. W czasach „trudnego kredytu” banki „racjonują” niezbędny, lecz występujący w niedosta­tecznej ilości towar dla „dobrych” klientów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!