Z DŁUGIM REJESTREM

Osobnik z długim re­jestrem przestępstw był sprawcą lub odpowia­da za przebieg wydarzeń, które stawiają go w stan podejrzenia, aczkolwiek i tutaj mogą istnieć usprawiedliwione zastrzeżenia w stosun­ku do korzystania z tego rejestru. Natomiast jednostka, która na podstawie danej klasyfika­cji zostanie określona jako: „czarny, mężczyzna, lat 19, mieszkaniec Bedford-Stuyvesant, kawa­ler, bezrobotny, wykształcenie tylko podstawo­we, ojciec nieznany” — staje się podejrzana tylko dlatego, że statystyka informuje nas o tych danych.Wydaje się, że niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, w jak ogromnym stopniu jesteś­my już objęci przez informacje generalne (data- -in-gross). Płacone przez nas składki przy ubez­pieczeniach samochodowych ustala się na pod­stawie danych zebranych w naszym miejscu za­mieszkania, pomijając nawet w znacznej mie­rze dane indywidualne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!