ZACHĘCAJĄCE ZJAWISKA

Zjawisko to zachęca wielkie przedsiębiorstwa, dysponujące urządzeniami komputerowymi, do ekspansji w odrębnych i różnych od dotychcza­sowych dziedzinach handlu, wchodząc tym sa­mym w konflikt, a czasem tłumiąc istniejący uprzednio stan wolnej konkurencji. Przez „marketing produkcji ubocznej” rozu­mie się sprzedaż zbędnej mocy przerobowej komputera przez sprzedawcę, którego zasadni­czy produkt polega na czym innym niż produkt marketingu usług komputerowych. Na przykład producent samolotów lub przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe instaluje wystarczająco roz­budowany „domowy” komputer lub wewnętrz­ne wyposażenie komputera i wynajmuje lub kształci odpowiednio liczny personel w celu sprostania własnemu zamówieniu na usługi komputerowe w godzinach szczytu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!