ZACIERANIE RÓŻNIC

Przyczynia się to do zacierania róż­nic między poszczególnymi dziedzinami handlu i może zachwiać konkurencyjnymi cenami wy­stępującymi we wtórnej branży (the secondary line). Zatem, w zależności od tego, jak używana jest siła ekonomiczna, ten stan rzeczy może być sprzeczny z warunkami wymaganymi dla wol­nej konkurencji.Wiele osób wierzy, że zasadniczym motywem i filozofią amerykańskiego prawa antytrustowe­go jest myśl, iż konkurencyjna działalność wie­lu małych przedsiębiorców jest zdrowa i dobra zarówno dla samej konkurencji, jak również dla konsumenta. Sądy wielokrotnie potępiały umo­wy licencyjne i porozumienia koncesyjne, zbyt surowo ograniczające możliwości marketingowe oraz inne formy nielegalnego rozszerzania potę­gi rynkowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!