ŻADNA Z INFORMACJI

Początkowo żadna z tych rozproszonych, od­rębnych informacji nie dawała wiele ponad po­twierdzenie, że ci, którzy 14 listopada mówili, co im „ślina na język przyniesie”, nie powie­dzieli prawdy. Pierwszego marca 1958 r. zostałem miano­wany specjalnym prokuratorem federalnym podległym Prokuratorowi Generalnemu Sta­nów Zjednoczonych Williamowi P. Rogersowi. Powierzono mi zadanie utworzenia swego ro­dzaju doraźnej „Małej Komisji Hoovera” (Her­berta Hoovera, nie J. Edgara) celem ustalenia przyczyn złego funkcjonowania systemu ściga­nia zorganizowanej przestępczości oraz zalece­nia usprawnień. Działalność naszego specjalne­go zespołu badań nad zorganizowaną przestęp­czością w Stanach Zjednoczonych doprowadzi­ła do opracowania zaleceń, które — jestem przekonany — gdyby zostały w pełni przyjęte, doprowadziłyby do dalszych, poważnych postę­pów w zwalczaniu przestępczego syndykaliz- mu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!