ZAGADNIENIA BANKU INFORMACJI

Zagadnienia banku informacji nie można pre­cyzyjnie ująć w ramach tradycyjnego podziału na publiczny i prywatny. Oto na przykład, „New York Times” dokonał już komputeryzacji swego dziennikarskiego archiwum i uczynił je ogólnie dostępnym za umiarkowaną opłatą. Bank infor­macji wprowadzony w pełni do eksploatacji handlowej w maju 1973 r. był wówczas wart 3 miliony dolarów i zawierał streszczenia arty­kułów tego pisma za okres trzech i pół lat, a nadto wybór streszczeń z 65 innych publika­cji. Ta początkowa baza informacyjna składała się z niemal 400 000 wzmianek z „New York Times”, obejmujących okres między paździer­nikiem 1969 i marcem 1973.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!