ZAŁOŻENIA DZIAŁANIA

Można zasadnie założyć, że ogólne problemy dotyczące awarii dostaw energii elektrycznej zostały rozwiązane oraz że ogólnokrajowy sy­stem powiązań bankowych nie może ulec po­dobnej awarii. Jednak wiążąc wzajemnie w jed­ną całość rozmaite elementy naszego systemu ekonomicznego, ignorując równocześnie możli­wość „gospodarczego zaćmienia” (economic blackout) w wyniku np. niedbalstwa, błędu, strajku, sabotażu, klęski żywiołowej, wojny itp. — prowokujemy niejako powtórzenie się katastrofy z 1965 r., tym razem jednak daleko poważniejszej w skutkach.Każda, brana z osobna, niezależna część skła­dowa, wchodząca w skład jakiegokolwiek gos­podarczego systemu informatycznego o zasięgu ogólnokrajowym, może być przedsiębiorstwem prywatnym, mającym prawo do własnych suk­cesów, a nawet do niepowodzeń i popełniania błędów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć, nazywam się Kacper i witam Cię serdecznie na moim blogu. Treści, które wrzucam do sieci są związane bezpośrednio z tematami technicznymi i nowinkami technologicznymi. Jeśli jesteś hobbystą takim jak ja, serdecznie zapraszam Cię do lektury wpisów!